1. Trang chủ
  2. Năng lực
  3. Thiết bị sản xuất
  4. Thiết bị đóng gói và hậu cần
Thiết bị đóng gói và hậu cần

Nhằm giúp việc đóng gói và vận chuyển được nhanh chóng, dễ dàng, chúng tôi vận hành dây chuyền đóng gói tự động, nhà xưởng thành phẩm, xưởng 3D tự động, máy trung chuyển con thoi và các thiết bị đóng gói khác.

Dây chuyền đóng gói tự động

Các sản phẩm nhôm cho dự án nhôm của bạn

Muốn biết thêm thông tin?