1. Trang chủ
  2. LIÊN HỆ

Tập đoàn nhôm JMA:
Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co. Ltd.
Foshan JMA Aluminium CO. Ltd.

Địa chỉ.: Nanhai Nonferrous Metals Industrial Park, Xiao Tang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Zip Code: 528231
Tel.: +86-757-85578551
+86-757-85558828
Fax: +86-757-85599322
+86-757-85550238
E-mail: sales@jma.cn
export@jma.cn
Jma-sales@hotmail.com
Người liên lạc: Dallas Lin

Thông tin phản hồi